Deze website is eigendom van:

Praktijk Sintenie
Avenbeeck 102
2182 RZ Hillegom

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27356451.

De bescherming van uw persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en bewaren persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt. Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. De op onze website ingevulde persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij?
Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan beschikken wij over de volgende gegevens:
  • Uw naam of de naam die u in uw e-mailprogramma heeft ingevoerd
  • Uw e-mailadres
  • Uw bericht
Deze gegevens worden verzonden via een versleutelde verbinding, die te herkennen is aan het groene slotje en de aanduiding https:// voor de URL.
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw bericht te kunnen beantwoorden.

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op uw eigen verzoek, te kunnen informeren over Praktijk Sintenie en/of haar diensten en producten. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Alle door u aan ons verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door ons aan derden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Praktijk Sintenie is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Praktijk Sintenie om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten (meer) wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken via info@praktijk-sintenie.nl.

Trackers
Deze website maakt géén gebruik van cookies, Google Analytics of andere trackers.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. De Belastingdienst stelt wettelijk verplicht dat deze facturen 7 jaar moeten worden bewaard. Facturen worden dus in elk geval 7 jaar bewwaard. Daarna zullen deze alsnog, indien u dit wenst, binnen 6 maanden worden vernietigd.

Wilt u uw toestemming inzien of intrekken?
U kunt ons te allen tijde vragen om aan u te overleggen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u op elk gewenst moment aanpassen welke gegevens wij van u verwerken of uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens helemaal intrekken. Stuur ons hiervoor een verzoek per e-mail op info@praktijk-sintenie.nl. Wij zullen dan binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Het berichtenverkeer tussen uw pc, telefoon of tablet en deze website verloopt via SSL/HTTPS. Dit houdt in dat het verkeer is versleuteld. Hiermee wordt ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen. Daarnaast wordt deze website door beveiligingssoftware gemonitord. Hiermee worden pogingen om van buitenaf toegang tot de beheeromgeving van de website - en zo tot persoonsgegevens - tijdig gesignaleerd en tegengehouden. Mocht er, alle beveiligingsmaatregelen ten spijt, toch een datalek voorvallen, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Internetsites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Praktijk Sintenie mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Praktijk Sintenie
Avenbeeck 102
2182 RZ Hillegom

06-15411016
info@praktijk-sintenie.nl

privacyverklaring